جی کی رولینگ

۰۱شهریور
چاپ تاریخچه دنیای جادوگری

چاپ تاریخچه دنیای جادوگری

کتاب «چهارگانه تاریخ جادوگری» با گردآوری کتابخانه بریتانیا با ترجمه ویدا اسلامیه توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شد.