جیش النصر

۱۱شهریور
چگونگی قتل عبدالرئوف توسط یک جیش العدلی نفوذی

چگونگی قتل عبدالرئوف توسط یک جیش العدلی نفوذی

باقیمانده های منفعل گروه جیش النصر اعلام کرده اند که قاتل عبدالرئوف ریگی را اعدام کرده اند.