جیتکس

۲۷مهر
نمایش فناورانه ۱۰۰ کشور برای تصاحب بازار ICT

نمایش فناورانه ۱۰۰ کشور برای تصاحب بازار ICT

جیتکس ۲۰۱۸ -بزرگترین رویداد فناوری اطلاعات منطقه- به‌پایان رسید و بیش از ۱۰۰کشور از جمله ایران، فرصت داشتند در مدت یک هفته تعاملات خود را برای تصاحب بازار صادرات بهبود بخشند.