جوندگان موذی

۱۷آذر
طرح مبارزه با جوندگان موذی در گلستان اجرا می شود

طرح مبارزه با جوندگان موذی در گلستان اجرا می شود

معاون خدمات شهری شهرداری شهرگلستان گفت: در راستای جلب رضایت شهروندان طرح مبارزه با جوندگان موذی در تمام تقاط شهرگلستان در حال اجرا است.