جونده

۰۴فروردین
برگچه خوار

برگچه خوار

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، برگچه‌خوار یا کاپی‌بارا، بزرگترین جوندهجهان است و گاهی طولش به یک متر می‌رسد. این حیوان فاقد دم است. این جانور ظاهری خوکچه مانند دارد و خوکچه هندی از خویشاوندان دور او می‌باشد. کاپی بارا اغلب نزدیک آب یافت می‌شود. این جاندار بسیار اجتماعی بوده و در گروه‌های بزرگ ۱۰۰ تایی یا در گروه‌های کوچک […]