جورج واشنگتن

۳۱فروردین
آل‌سعود درحال‌زیارت‌ قبرشیطان‌بزرگ + عکس

آل‌سعود درحال‌زیارت‌ قبرشیطان‌بزرگ + عکس

خاندان سعود به قبر کفار اهمیت بیشتری قائل هستند. آنان حاضر هستند قبور ائمه و اهل بیت پیامبر را نابود کنند تا مانع زیارت آنها از سوی مردم شوند.