تشکل‌داری

۲۷بهمن
تشکل‌داری با بنگاه‌داری متفاوت است

تشکل‌داری با بنگاه‌داری متفاوت است

رویکردهای نوین در ایجاد تشکل های اقتصادی، اتاق بازرگانی تهران را محل گفتمان دو گروه از کسب‌وکارهای سنتی که کارآزموده هستند و کوله باری از تجربه دارند و همینطور کسب‌وکارهای نوین که دارای اندیشه، هوش و خلاقیت هستند، تبدیل کرده است