تاکسی رانی

۱۷فروردین
افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی نیازمند برنامه ریزی و مدیریت دقیق است/ دولت به شهرداری بدهکار است

افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی نیازمند برنامه ریزی و مدیریت دقیق است/ دولت به شهرداری بدهکار است

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: نگاه و توجه دو جانبه به شهروندان و رانندگان وسایل نقلیه عمومی باعث افزایش و یا ثبات نرخ کرایه ها می شود و اگر امکان افزایش آن نباشد باید تدابیر مدیریتی شامل رانندگان وسایل نقلیه عمومی شود و راهکارهای جبرانی پیش بینی شود تا از نظر وضعیت اقتصادی متضرر نشده و آسیبی نبینند.

۲۴اردیبهشت
خدمت رسانی به رانندگان تاکسی بسیار ناچیز است

خدمت رسانی به رانندگان تاکسی بسیار ناچیز است

یکی از رانندگان تاکسی شهرستان پاکدشت در خصوص مشکلات این قشر زحمتکش گفت: امکانات اولیه ای چون سرویس بهداشتی، محلی برای نماز خواندن و استراحت و حتی سایبان وجود ندارد.