تاکسیرانان

۰۴مهر
تاکسی داران فرودگاه ها از نرخ مصوب در شورا تبعیت کنند/ تاکسیرانی مبلغ کرایه ها را به شورا ارسال کند

تاکسی داران فرودگاه ها از نرخ مصوب در شورا تبعیت کنند/ تاکسیرانی مبلغ کرایه ها را به شورا ارسال کند

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: تاکسی‌ داران فرودگاه امام خمینی(ره) و مهرآباد باید از نرخ مصوب شده در شورای اسلامی شهر تهران تبعیت کنند.