تاکتیک قدیمی

۰۸آبان
تکرار یک تاکتیک قدیمی / علاقه وزیر جوان به منتقدان آبکی و فرار از پاسخگویی

تکرار یک تاکتیک قدیمی / علاقه وزیر جوان به منتقدان آبکی و فرار از پاسخگویی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تکرار یک تاکتیک قدیمی داشتن منتقدان آبکی و فرار از پاسخگویی به انتقادات اساسی علاقمند است.