تاسیس مناطق آزاد جدید

۳۰شهریور
پشت پرده ایجاد مناطق آزاد جدید/چه کسانی از این مناطق سود می برند؟

پشت پرده ایجاد مناطق آزاد جدید/چه کسانی از این مناطق سود می برند؟

دولت در حالی پیگیر تشکیل ۱۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جدید است که طی ۳۰ سال گذشته هیچ گزارش مثبتی از کارکرد ۲۰ منطقه آزاد و ویژه موجود ارایه نشده است.