تاسیس دفتر موقت آژانس

۲۲دی
سازمان انرژی اتمی تاسیس دفتر موقت آژانس در ایران را تکذیب کرد

سازمان انرژی اتمی تاسیس دفتر موقت آژانس در ایران را تکذیب کرد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان اخبار منتشر شده درباره تاسیس دفتر موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران را رد کرد.