تاسیسات اتمی

۰۴آذر
‫تاریخچه مذاکرات هسته ای از تهران ۲۰۰۲ تا ژنو ۲۰۱۴ + کارتون‬

‫تاریخچه مذاکرات هسته ای از تهران ۲۰۰۲ تا ژنو ۲۰۱۴ + کارتون‬

در توافقنامه ای که در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳ به امضا رسید و به موجب آن از تأسیسات اتمی ایران بازرسی‌های گسترده‌ای به عمل آمد و فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم نیز در ایران متوقف شد.