تازه-ترین-خبر-ها-ساخت-دو-سریال- تهرانیوز

۱۷دی
تازه ترین خبر ها از ساخت دو سریال

تازه ترین خبر ها از ساخت دو سریال

معاون سیما گفت: تاکید ما برای ساخت و نگهداری لوکیشن های تاریخی، ساخت آنها در شهرک غزالی است.