تازه ترین خبرها از پایتخت

۰۱آبان
در پایتخت چه می گذرد؟! از بی تدبیری وزیر بهداشت دولت تدبیر تا ضعف امور پرورشی در مدارس

در پایتخت چه می گذرد؟! از بی تدبیری وزیر بهداشت دولت تدبیر تا ضعف امور پرورشی در مدارس

تازه ترین خبرها از پایتخت؛ بی تدبیری وزیر بهداشت دولت تدبیر تا ضعف امور پرورشی در مدارس کشور را در شانزدهمین قسمت از کلیپ “تهران چه خبر” ببینید.

۱۷مهر
در پایتخت چه می گذرد؟! از سقوط رتبه بیکاری جهانی تا بنزین ۱۲۰۰ تومانی

در پایتخت چه می گذرد؟! از سقوط رتبه بیکاری جهانی تا بنزین ۱۲۰۰ تومانی

تازه ترین خبرها از پایتخت را در “تهران چه خبر” ببینید؛ از رتبه هایی که با تدبیر، سقوط می کند، کدئید ۳۰ میلیونی و فرزندی که بعد از ۳۵ سال به آغوش مادر بازمیگردد.