تاریکی ابدی

۲۶اردیبهشت
ماه‌نورد لیزری برای اکتشاف در تاریکی ابدی طراحی شد

ماه‌نورد لیزری برای اکتشاف در تاریکی ابدی طراحی شد

دانشمندان برای اکتشاف در نیمه تاریک تنها قمر سیاره زمین، ماه‌نورد لیزری طراحی کرده‌اند.