تاریخ حیات منفور بهائیت

۲۷اردیبهشت
آیت الله مکارم شیرازی خواستار پیگیری جرم فائزه هاشمی شد

آیت الله مکارم شیرازی خواستار پیگیری جرم فائزه هاشمی شد

آیت الله مکارم شیرازی گفت: در طول تاریخ حیات منفور بهائیت، همواره دشمنان اسلام به عنوان یک ابزار از آنها استفاده کرده و می کنند و ممکن است این کارها مقدمه ای برای به رسمیت شناختن آنها باشد.