تاریخ انقلاب اسلامی

۲۳بهمن
آشنا کردن نسل جدید با تاریخ انقلاب اسلامی وظیفه آموزش و پرورش است

آشنا کردن نسل جدید با تاریخ انقلاب اسلامی وظیفه آموزش و پرورش است

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران گفت: تاریخ انقلاب اسلامی و آشنایی نسل جدید با حوادث ۴۰سال گذشته یکی از مهمترین برنامه‌هایی است که وزارت آموزش و پرورش باید دنبال کند.

۰۵خرداد
پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و جام زهری که امام خمینی(ره) نوشید

پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و جام زهری که امام خمینی(ره) نوشید

یکی از نقاط مبهم و حساس در تاریخ انقلاب اسلامی، ماجرای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ یا همان جام زهری است که امام از آن تعبیر کردند و فرمودند که سالهای بعد ابعاد این موضوع روشن خواهد شد. ۱۹ سال از پذیرش قطعنامه می‌گذرد.ایشان دراین پیام به جوانان سفارش کردند که قدر و قیمت لحظات شیرین زندگى خود را بدانند و خودشان را براى یک مبارزه علمى و عملى بزرگ تا رسیدن به اهداف عالى انقلاب اسلامى آماده کنند.