تاریخ اسلام

۰۳آذر
زندگینا‌مه‌ دکتر علی‌ شریعتی‌

زندگینا‌مه‌ دکتر علی‌ شریعتی‌

دکتر على شریعتی‌ به سا‌ل‌ ۱۳۱۲ در مزینان از توابع سبزوار در خا‌نواده‌‌ای‌ مذهبی‌ چشم‌ به‌ جها‌ن‌ گشود پدر او استا‌د محمد تقی‌ شریعتی‌ مردی‌ پا‌ک‌ و پا‌رسا‌ و عا‌لم‌ به‌ علوم‌ .نقلی‌ و عقلی‌ و استا‌د دانشگا‌ه‌ مشهد بود علی‌ پس‌ از گذراندن‌ دوران‌ کودکی‌ وارد دبستا‌ن‌ شد و پس‌ از شش‌ سا‌ل‌ وارد دانشسرای‌ مقدما‌تی‌ در مشهد شد. علا‌وه‌ بر خواندن‌ دروس‌ دانشسرا در کلا‌سها‌ی‌ پدرش‌ به‌ کسب‌ علم‌ می‌ پرداخت‌. معلم‌ شهید پس‌ از پا‌یا‌ن‌ تحصیلا‌ت‌ در دانشسرا به‌ آموزگا‌ری‌ پرداخت‌ و کا‌ری‌ را شروع‌ کرد که‌ در تما‌می‌ دوران‌ زندگی‌ کوتا‌هش‌ سخت‌ به‌ آن‌ شوق‌ داشت‌ و با‌ ایما‌نی‌ خا‌لص‌ با‌ تما‌می‌ وجود آنرا دنبا‌ل‌ کرد.

۱۲تیر
مدافعان حرم الگوی موفقی برای پیشگیری از جنایات آل‌سعود است

مدافعان حرم الگوی موفقی برای پیشگیری از جنایات آل‌سعود است

جای دارد سران کشورهای اسلامی با مطالعه‌ی روند تشکیل و فعالیت بسیج مردمی در قبال داعش و نقش بزرگانی نظیر امام خمینی(ره)، امام خامنه‌ای و آیت الله سیستانی در این موضوع برنامه‌ای جامع برای مقابله با توطئه‌های استعمارگران و خیانت‌های خاندان آل سعود به امت اسلامی و پیشگیری از وقایعی نظیر هشتم شوال تدوین کنند.

۱۸آذر
غفلت تاریخ اسلام از شخصیت حضرت آمنه (س)

غفلت تاریخ اسلام از شخصیت حضرت آمنه (س)

تولیت سابق آستان مقدس حضرت معصومه علیهالاسلام گفت: بعضی از روایاتی که در ارتباط با حضرت آمنه سلام الله علیها آمده، دارای مفاهیم عمیق و پرمحتوایی است که برای هر کدام می توان کتابی نگاشت.