تارود دماوند

۱۱آذر
پیامدهای گسترش ویلاسازی دهستان تارود دماوند

پیامدهای گسترش ویلاسازی دهستان تارود دماوند

دانشگاه پیام نور مرکز تهران در مقاله ای پیامدهای گسترش ویلاسازی (خانه های دوم) در نواحی روستایی با تمرکز بر دهستان تاررود شهرستان دماوند را بررسی کرده است که در زیر آورده می شود.