تاثیر کرونا

۱۷اردیبهشت
تاثیر کرونا بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه

تاثیر کرونا بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه

پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: اختلال اقتصادی کیفیت خدمات نظام سلامت را کاهش می‌دهد.