تاثیر ماهواره

۱۲مرداد
تاثیرپذیری ماهواره بر روی کودکان بیشتر و قابل تامل تر است

تاثیرپذیری ماهواره بر روی کودکان بیشتر و قابل تامل تر است

حیدری گفت: سهل و آسان نشان دادن کشتار و قتل و هرگونه جنایت با سلاح سرد و گرم در ماهواره ، ترس بیننده را فرو می ریزد؛ و این تاثیرپذیری بر روی کودکان و نوجوانان بیشتر و قابل تامل تر است.