تاثیر اقتصادی

۲۹خرداد
تاریخچه اینفلوئنسر؛ از شکسپیر تا اینستاگرام

تاریخچه اینفلوئنسر؛ از شکسپیر تا اینستاگرام

اینفلوئنسر» کسی است که بر خریداران بالقوه‌ی کالا‌ها و خدمات تأثیر می‌گذارد و ملازم شبکه‌های اجتماعی مجازی است. اما «تأثیرگذاری» مفهومی محدود به این شبکه‌ها نیست.