تاثیرگذار نباشد

۱۹دی
امیدوارم داوری در نتیجه بازی پرسپولیس تاثیرگذار نباشد

امیدوارم داوری در نتیجه بازی پرسپولیس تاثیرگذار نباشد

سرمربی فولاد خوزستان گفت: امیدوارم نتیجه دیدار با پرسپولیس تحت تاثیر اشتباه های داوری قرار نگیرد.