تاثیرات آویشن

۱۹آبان
عوارض جانبی مصرف آویشن

عوارض جانبی مصرف آویشن

گیاه آویشن از خواص و فواید فوق العاده ای برخوردار است اما در عین حال مضرات و عوارض جانبی را هم به همراه دارد.