تابلو فرش

۱۸مرداد
شهرستان قدس قابلیت تبدیل‌شدن به قطب گلیم بافی و تابلو فرش کشور را دارد

شهرستان قدس قابلیت تبدیل‌شدن به قطب گلیم بافی و تابلو فرش کشور را دارد

معاون آموزش، توانمندی و کارآفرینی بسیج سازندگی گفت: شهرستان قدس با توجه به پتانسیل‌ها و قابلیت‌هایی که دارد می‌تواند قطب گلیم و تابلو فرش کشور شود.