تابلوهای تبلیغاتی

۰۲مرداد
تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر اثرگذاری بالایی در امور فرهنگی دارند

تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر اثرگذاری بالایی در امور فرهنگی دارند

صلاحی گفت: در گذشته تمام تابلوهای سطح شهر تبلیغاتی بودند و فرهنگ خاصی را به ما آموزش نمی‌داد و جنبه مادی داشت. امروز همان‌طور که مشاهده می‌کنید، اکثر تابلوهای موجود در سطح شهر، با موضوعیت فرهنگی هستند و اثرگذاری بالایی هم دارند.