تائتر-اشکان-خطیبی-دی-ماه-برگزار-میشود- تهرانیوز

۲۶آذر
تائتر اشکان خطیبی در دی ماه برگزار میشود

تائتر اشکان خطیبی در دی ماه برگزار میشود

اشکان خطیبی با ابراز امیدواری از اینکه شرایط اجرای پروژه «‌ده سال تنهایی» برای مدت زمان بیشتری در تالار وحدت فراهم شود گفت:‌ این اثربا ترکیبی از چهار مدیوم هنری و به بهانه سینما آماده اجرا شده است.