تئاتر-سینما-ایران-جهان-منتشر-شد- تهرانیوز

۲۷دی
“تئاتر و سینما در ایران و جهان” منتشر شد

“تئاتر و سینما در ایران و جهان” منتشر شد

کتاب «تئاتر و سینما در ایران و جهان» به قلم دکتر فائزه تقی‌پور منتشر شد.