تأکید کرد

۱۶آذر
اوباما تأکید کرد سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران باقی می‌ماند!

اوباما تأکید کرد سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران باقی می‌ماند!

رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر تعهد کشورش به رژیم اسرائیل، اظهار داشت: سخت‌ترین تحریم‌های ایران پابرجا خواهد بود.