بی کیفیت

۰۹شهریور
خودروهای بی کیفیت با ظاهرآراسته

خودروهای بی کیفیت با ظاهرآراسته

چشم بادامی‌ها طی یک دهه گذشته و با استفاده از فرصتی که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی به دست آوردند، تا حد امکان در بازار ایران نفوذ کرده تا این بازار نیز همچون صنایع دیگر کشور از دست چینی‌ها در امان نماند.