بی کاری هنرمندان پیشکسوت

۰۵دی
اسطوره های هنر در قاب بیکاری به سر می برند

اسطوره های هنر در قاب بیکاری به سر می برند

اساتید در عرصه هنر کما کان از بی کاری رنج میبرند در این خصوص گفتگویی با محمود عزیزی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون کشورمان صورت گرفته است که در ادامه مطالعه می کنید