بی پولی

۲۹مهر
خودکشی زن آمریکایی به دلیل بی پولی

خودکشی زن آمریکایی به دلیل بی پولی

این زن انگلیسی «ژاکلین آن‌ساتن» نام داشت و روز یکشنبه درون یک دستشویی در فرودگاه آتاتورک استانبول به زندگی خود پایان داد.