بی وزنی

۰۹تیر
پیوستن امیر علی دانایی به فیلم “بی وزنی”

پیوستن امیر علی دانایی به فیلم “بی وزنی”

با پیوستن امیرعلی دانایی به فیلم «بی‌وزنی»، لیست بازیگران این فیلم سینمایی تکمیل شد.