بی هوشی مهدی قائدی

۱۰بهمن
مهدی قائدی به هوش آمد

مهدی قائدی به هوش آمد

مهدی قائدی بازیکن جوان استقلال پس از ساعت‌ها بیهوشی، لحظاتی پیش به هوش آمد.