بی نیازی

۲۷فروردین
نیاز کشور به ملزومات بهداشتی رفع شد

نیاز کشور به ملزومات بهداشتی رفع شد

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران گفت: ۲۲۰ واحد صنعتی در کشور داشتیم که اخیراً ۱۵۰ واحد جدید اضافه شد و به چرخه تولید بازگشته است.