بی مهری های مسئولان

۲۱اردیبهشت
چراغ تئاتر قائمشهر رو به خاموشی است!

چراغ تئاتر قائمشهر رو به خاموشی است!

هنرمندان تئاتر که در طول سال با تمامی دغدغه ها و نداشتن امکانات کافی در اوج محدودیت های پیرامون، تلاش برای گرداندن چرخه تئاتر کشورمان میکنند، اسیر بی مهری های مسئولان شده اند.