بی منطق به دلواپسان

۱۸اردیبهشت
حمله  بی منطق به دلواپسان

حمله بی منطق به دلواپسان

در روزهای اخیر رسانه های حامی دولت به تاسی از حمله رئیس جمهور به منتقدان با حملاتی تند، همایشی برای نقد توافق ژنو را به باد توهین وتمسخر گرفتند.

۲۲اسفند
استکبار جهانی پرچم اسلام هراسی را در دنیا برافراشته است

استکبار جهانی پرچم اسلام هراسی را در دنیا برافراشته است

کارشناس رسانه کشورمان گفت: استکبار جهانی به منظور تخریب جایگاه اسلام در جوامع بین المللی در جبهه نبردی خاموش پرچم اسلام هراسی را در دنیا برافراشته است.