بی غیرتی دینی

۱۱مرداد
مسئولان وزارت کار به جای ملعبه رسانه‌های بیگانه شدن به مشکلات کارگران توجه کنند

مسئولان وزارت کار به جای ملعبه رسانه‌های بیگانه شدن به مشکلات کارگران توجه کنند

شهرداری تهران در پاسخ به نامه قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد که به ادعای وزارت کار و تحلیل مکتوبه این وزارتخانه تکریم مقام زن و تحکیم بنیان خانواده در ایران اسلامی باید با کنوانسیون‌های جهانی هماهنگ باشد که این خود جز بی غیرتی دینی، چیز دیگری نیست.