بی عدالتی

۰۴دی
دیدار رئیس قوه قضاییه با نخبگان خراسان شمالی

دیدار رئیس قوه قضاییه با نخبگان خراسان شمالی

رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم ضرورت بر نظارت بر مجموعه‌های قضایی تصریح کرد: فضای مجازی باید مورد مدیریت صحیح قرار گیرد.

۲۷فروردین
حداقل مزد کارگران ۱۰۰هزار تومان کمتر از کارمندان تعیین شد

حداقل مزد کارگران ۱۰۰هزار تومان کمتر از کارمندان تعیین شد

درحالی در آخرین جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران ۹۳۰ هزار تومان تعیین شد که هیئت وزیران حداقل حقوق کارمندان را ۱میلیون و ۳۵ هزار تومان تعیین کرد که حدود ۱۰۵هزار تومان دستمزد کارکارگران از کارمندان عقب است.