بی-عدالتی-سینما-ایران-بازیگر- تهرانیوز

۰۳بهمن
بی عدالتی در سینما ایران

بی عدالتی در سینما ایران

بازیگر “آرزوهای ناتمام” گفت: سینمای ایران درگیر بی عدالتی شدیدی شده است. به نحوی که برخی از بازیگران خوب ما بیکار شده اند و بسیاری در سال ده فیلم بازی می‌کنند. از نظر من سینما و انتخاب بازیگران نیازمند یک نوع قاعده‌مندی و برنامه ریزی درست است.