بی طرف

۱۷بهمن
بعید می‌دانم خروج ترامپ از برجام بر روی توتال اثر بگذارد

بعید می‌دانم خروج ترامپ از برجام بر روی توتال اثر بگذارد

معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت ایران گفت: خروج احتمالی آمریکا از برجام تاثیراتی خواهد داشت اما ما هم کار می‌کنیم، بعید می‌دانم که خروج ترامپ از برجام بر روی توتال تاثیر بگذارد.