بی شناسنامه

۲۰اردیبهشت
انتقاد می کنم، نه سیخ بسوزد نه کباب

انتقاد می کنم، نه سیخ بسوزد نه کباب

بنا دارم در سطرهای ذیل طوری انتقاد کنم که نه سیخ بسوزد، نه یعنی منظورم این است: قصد دارم طوری انتقاد کنم که سازنده ی سازنده باشد و نه تنها ناراحت کننده نباشد بلکه خوشحال کننده هم باشد و در این راه ، بر هرکس که بی شناسنامه و بی سواد خوانده شده است واجب است که با من همراه باشد.

۲۶اسفند
آیا ۶۰۰ هزار تومان برای کارگران کافی است؟

آیا ۶۰۰ هزار تومان برای کارگران کافی است؟

از سال آینده به ازای هر یک از این افراد، مبلغ ۱۲۱ هزار و ۷۷۵ تومان افزایش حقوق اعمال خواهد شد که در مجموع ۴۳۸.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ بار مالی خواهد داشت.