بی رویه

۲۳تیر
علت فرونشست زمین در استان تهران چیست؟

علت فرونشست زمین در استان تهران چیست؟

استاندار تهران با بیان این‌که در تهران برنامه کلان در بحث آب نداشتیم، گفت: نگاه غیرکارشناسی در گذشته برای تأمین آب شرب اقدام به حفر چاه عمیق و استفاده از بی‌رویه از ذخیره آب سفره‌های زیرزمینی می‌شده که فرونشست زمین را در پی داشته است.