بی رانوند

۱۲مرداد
نام بیرانوند در لیست بهترین بازیکن سال ۲۰۲۰ آسیا می‌درخشد

نام بیرانوند در لیست بهترین بازیکن سال ۲۰۲۰ آسیا می‌درخشد

یکی از رسانه‌های قطر فهرست ۶ نفره نامزد‌های کسب عنوان بازیکن سال آسیا را منتشر کرد.