بی دین

۲۵آبان
فیلم/ بی‌دین‌ترین کشورهای جهان کدام هستند؟

فیلم/ بی‌دین‌ترین کشورهای جهان کدام هستند؟

در این فیلم کوتاه با ۱۰ کشور که بی اعتقادترین مردم دنیا در آنها زندگی میکنند، آشنا می‌شوید.