بی خبری روحانی از گرانی بنزین

۱۹آذر
واکنش پناهیان به روحانی و اظهار بی‌خبری از گرانی بنزین

واکنش پناهیان به روحانی و اظهار بی‌خبری از گرانی بنزین

اظهار بی‌خبری رئیس جمهور از گران شدن بنزین که عصبانیت عموم را نیز در پی داشت، با واکنش پناهیان به روحانی در توییتر همراه شد.