بی خانمان ها

۲۰آبان
خشکشویی مخصوص بی خانمان ها

خشکشویی مخصوص بی خانمان ها

دو دوست استرالیایی که علاقمند به امور خیریه هستند، برای افراد بی خانمان اقدام جالبی انجام دادند. آنها ون شخصی شان را تبدیل به یک خشکشویی سیار کردند تا لباس بی خانمان ها را بشویند.