بی حیا نباشیم

۰۳آبان
فیلم/ بی حیا نباشیم

فیلم/ بی حیا نباشیم

کلیپ « بی حیا نباشیم» برگرفته از سخنان زیبا و دلنشین استاد اخلاق، مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی در مورد حیا است که قسمت اول آن پیش روی شماست.