بی حرمتی به امام رضا

۰۵اردیبهشت
«نقد معصوم» تا بی‌حرمتی خبرنگار به امام رضا(ع)

«نقد معصوم» تا بی‌حرمتی خبرنگار به امام رضا(ع)

تجمع اعتراضی هیئات مذهبی تهران در اعتراض به بی‌حرمتی یک خبرنگار به امام رضا(ع) در حالی برگزار شد که بسیاری از تجمع‌ کنندگان بر این موضوع تاکید داشتند که وقتی رئیس جمهور نقد معصوم را مطرح می‌کند، چنین هتاکی‌هایی دور از انتظار نیست.